ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/11/1971

בקשת חבר - הכנסת שלום כהן להכיר בו כסיעה שתיקרא: סיעת דמוקרטיים ישראליים; פניית יושב-ראש הכנסת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לעניין האקולוגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים