ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/11/1971

בקשת יושב ראש הכנסת לחוות דעתה של הוועדה בעניין קיום דיון במליאת הכנסת בעניינים שהועברו על ידי הכנסת לדיוניהן של הוועדות; קביעת הוועדה שתדון בשלוש ההצעות לסדר היום בעניין: קליטתם של עולי גרוזיה - הצעות חברי - הכנסת א. ורדיגר: ז. המר ו- ש. לורנץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים