ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/11/1971

הארכת תוקפם של חודשיים לדיון בהצעות חוק של חברי הכנסת שטרם נדונו; סיכום הדיון על חילופי הדברים במליאת הכנסת מיום 30.06.71- עם חבר הכנסת י. ש. גרוס; פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת תקנה שהשר ישיב לשאילתה בכתב ולא מעל דוכן הכנסת בהעדר חבר הכנסת השואל מן הישיבה; קביעת הזמן לדיון בנושא המצב בטלויזיה (הפעלת תקנה 71(יב) )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים