ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/10/1971

המלצה לבחירת סגן יושב-ראש הכנסת במקום סגן יושב-ראש הכנסת סיף אלדין אלזועבי שהתפטר; הקדמת הדיון וקביעת הזמן לדיון בחוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), התשל"ב-1971; קביעת הזמן וסדרי הדיון בהודעת שר החוץ בעניין מצב יהודי ערב; קביעת הזמן לדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים