ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/09/1971

בקשת חה"כ שלום כהן להכיר בו כסיעה שתיקרא "סיעת כוח חדש"; מתן רשות הדיבור בכנסת למר דוד בן גוריון; תיקון סגנוני בתקנון הכנסת - פרק הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים