ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/08/1971

בחירת מ"מ יו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ; שחרור חוק להארכת תקפן של תקנות שעת-חירום מחובת הנחה על שולחן הכנסת לפני קריאה ראשונה, שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים