ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/07/1971

הצעות אי אמון לממשלה - לתקן תקנה שאין שני חברי כנסת יכולים להגיש הצעת אי-אמון להגדיל מספרם ל-5 לפחות; מסקנות הוועדות - הבהרת משקל המסקנות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים