ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/07/1971

בחירת מועמד לוועדת המנויים לשופטים; בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת; חוק שכר חברי הכנסת; כינוס ועדת הכנסת בפגרה; סדרי ישיבות הכנסת; עבודת הועדות בפגרה; פניית יושב ראש ועדת המשנה לענייני ספורט של ועדת החינוך והתרבות; קביעת הוועדה אליה תועברנה ההצעות לסדר היום בעניין "השיבושים בשירותי הרפואה של המדינה וקופת חולים"; שחרור חוקים מחובת ההנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים