ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1971

אישור סופי לנוסח /סעיף 32 לתיקון התקנון -פרק הצעות לסדר היום; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 8)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים