ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1971

בקשת יושב-ראש ועדת החוקה. חוק ומשפט לחלק את חוק המכר לשנים; סדרי בחירות לחבר ועדת המנויים לשופטים; קביעת סדר הדיון בחוק בחירות הרבנות הראשית ומועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה); שאילתה; תקנון הכנסת (תיקון) והשגות חברי הכנסת לתיקון הנ"ל - הצבעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים