ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1971

השגות לתיקון לתקנון הכנסת - פרק הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים