ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/07/1971

מועדי ישיבות הכנסת בשבועיים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בחוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"א 1971; קצובת תשלום שכר דירה לחברי הכנסת בפגרה; תקנון הכנסת (תיקון) והשגות חברי הכנסת לתיקון הנ"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים