ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1971

בקשת חה"כ שלום כהן להכיר בו כסיעה שתיקרא סיעת כוח חדש; הצעת חברי הכנסת ש. תמיר וא. אבנרי לבטל סעיף 122 לתקנון; מינוי מר גרשון אבנר למנהל נציבות תלונות הציבור - בהתאם לסעיף 32 לחוק מבקר המדינה תיקון מס' 5, התשל"א-1971; ערעורים על החלטת היו"ר והסגנים בעניין דחיפות ההצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים