ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/06/1971

בירור התקרית עם חבר הכנסת דוד לוי ברחבת הכנסת ביום 21.06.71; הוספת סעיף 26א להחלטת ועדת הכנסת בעניין גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם), התשכ"ט-1968; פניית חבר הכנסת מ. נסים לדון בהגדרה: מהו סרב - יודיצה; פניית יושב ראש הכנסת בדבר בקשתו של מר צבי פרידמן לערוך מחקר על הנושא: פעילות מפלגתית כקרש קפיצה לחברות בכנסת; קביעת הזמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מס' 21 של מבקר המדינה לשנת 1970; תקנות משכן הכנסת ורחבתו (היתרי כניסה), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים