ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/06/1971

קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת: ש. תמיר, ג. אליעד, וא. אבנרי: שביתת המצילים בחופי הרחצה"; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת ב. צ. קשת וט. סנהדראי בנושא: "שביתת עובדי המינהל בבתי - החולים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים