ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/05/1971

פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין רשות עיון בפרוטוקולים של הוועדות לאנשים שאינם חברי הוועדה; תקנות משכן הכנסת ורחבתו (היתרי כניסה), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים