ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/05/1971

סדרי עבודת הוועדה; ערעורו של אי הכרת יושב ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: הקמת המעברים התת קרקעיים במסילת הברזל ליד חיפה. תוך חילול שבת פומבי; ערעורו של חבר הכנסת אליעד על אי הכרת יושב - ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר - היום בנושא: החרפת השביתה של עובדי הרנטגן; פניית יושב ראש הכנסת בדבר הבהרת נוסח סעיף 60 (ב) שך התקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים