ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/05/1971

המלצות הוועדה לבחירות חבר הכנסת רימלט כיושב ראש ועדת החינוך והתרבות; מענק מיוחד לחברי - הכנסת עבור חדר שכור בפגרת הכנסת; פניית יושב ראש הכנסת בדבר סדרי מתן רשות הדיבור להנמקת הצעות אי אמון בממשלה למספר סיעות ב. פניית יושב ראש הכנסת בדבר הבהרת נוסח סעיף 60(ב) של התקנון; קביעת הזמן לדיון בסקירת שר הפיתוח על פעולות משרדו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים