ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1971

קביעת הוועדה שתדון בחוק מועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), התשל"א -1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים