ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/03/1971

בקשת שר המסחר והתעשייה. פ. ספיר. לדחות את הדיון בסקירתו על פעולות משרדו למושב הקיץ; הצעת החלטה בדבר מחיקת דברים מן הפרוטוקול; כינוס ועדות בפגרה; פניית חבר-הכנסת גולן לצמצם את הזמן שנקבע לדיון בחוק האזרחות (תיקון מס' 3), התשל"א-1971; פניית יושב-ראש ועדת הכלכלה א. שכטרמן, בדבר צמצום מספר החברים בוועדות ואי קבלת הסתייגויות בכתב מחברי הוועדות שאינם משתתפים בישיבות בהן נדון הנושא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים