ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/03/1971

בקשת חבר הכנסת מ. ניסים להעלות על סדר יומה של הוועדה דיון בהגדרת מהו סוב יודיצה; בקשתה של ראש הממשלה לקיים את הדיון על פעולות משרד ראש הממשלה בכנס הקיץ הקרוב של הכנסת; קביעת הוועדה המתאימה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. כץ בנושא: אפשרות ביטול כניסה ללא תשלום לשמורות הטבע בעין גדי ובדן; קביעת הזמן לדיון סיעתי בקריאה ראשונה על חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 6), התשל"א 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים