ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1971

השגות לתיקון התקנון - פרק הצעות לסדר - היום; חוק שכר חברי - הכנסת (תיקון מס' 7), התשל"א - 1971; ערעורם של חברי - הכנסת רזיאל - נאור וקלינגהופר על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים על אי הכרה בדחיפות הצעתם לסדר - היום בנושא -"הודעת נשיא ארה"ב בדבר המזרח התיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים