ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/02/1971

דחיית מועד הדיון בסקירת שר השיכון, מר זאב שרף, על פעולות משרדו מכנס החורף לכנס הקיץ; הערת חבר-הכנסת נסים בדבר ניסוח ההודעות לעיתונות; השגות לתיקון לתקנון הכנסת - פרק הצעות לסדר-היום; מועד סיום כנס הקיץ; סדרי ישיבות הכנסת; קביעת הזמן לדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני; שינוי הזמן ומועד הדיון בסקירת השר לקליטת העלייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים