ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1971

הצעת חבר-הכנסת ביבי לשנות את שיעור הזמן שהוקצב לדיון בנושא: בעיית השידורים המסחריים בטלוויזיה; השגות לתיקון לתקנון הכנסת ולפרק הצעות לסדר-היום; קביעת הוועדות אשר תדונה בהצעות לסדר-היום הבאות: חוות דעת של המומחה האמריקאי צ'אס בדבר הסכנות לבריאות הציבור כתוצאה מזיהום אויר; סדרי הדיון בהודעת שר החוץ על מצוקת יהודי סוריה ועל מצב היהודים בארצות ערב אחרות; ערעור חבר-הכנסת וילנר על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעתו לסדר-היום; קביעת הוועדות אשר תדונה בהצעות לסדר-היום הבאות: שיבושים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים