ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/01/1971

הצעת חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 7), התשל"א-1971; קביעת זמן לדיון בנושא: "שיתוף בין משרד החינוך והתרבות לבין ההסתדרות הציונית העולמית להעמקתו ולהרחבתו של החינוך היהודי בגולה"- הצעת חבר- הכנסת י. קורן; קביעת זמן לדיון על סקירת שר האוצר על פעולות משרדו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים