ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/01/1971

השגות לתיקון לתקנון הכנסת ולפרק הצעות לסדר היום; שונות; תיקון סעיף 24 של תקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים