ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1971

מכתבו של חבר-הכנסת ביבי בדבר מחיקת דברי חבר-הכנסת מפרוטוקול הכנסת כאשר חזר בו מדבריו; קביעת הזמן לדיון בהסתייגויות על תקציב נשיא המדינה והכנסת; קביעת הזמן לדיון בסקירות השרים על פעולות משרדיהם; קביעת הזמן לדיון על הנושא "מצב מוסדות ההשכלה הגבוהה" (בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת א. כץ ו-ר. ארזי); קביעת הזמן לדיון על הנושא: "בעיית השידורים המסחריים בטלוויזיה" (בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת א. אבנרי); שאילתה של חבר-הכנסת אנקוריון בדבר המשך הדיון בדו"ח של ועדת אונא בעניין חברי הכנסת שהם ע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים