ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/01/1971

בקשת חברת הכנסת רזיאל - נאור לדון מחדש על פירוש סעיף 122; השגות לתיקון תקנון הכנסת ולתיקון פרק הצעות לסדר היום; מכתבו של חבר הכנסת המר בשאלת הקמת ועדה לטיפול בעניין יהודי ברית המועצות; מכתבו של חבר הכנסת מ. נסים בדבר מתן תשובת שר במכתב, בדיון בהצעות חוק של חברי הכנסת; סדרי הדיון בתקציב משרד הבטחון; סימן ב\ הדיון בפעולות המשרדים ובמדיניותם; שחרור הצעת חוק התקציב לשנת 1971-72 מחובת ההנחה על שולחן הכנסת יומיים לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים