ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/12/1970

סימן ב\ הדיון בפעולות המשרדים ובמדיניותם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים