ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1970

מועד פתיחת ישיבת הכנסת מחר יום ג', א' בטבת, התשל"א-19.12.70; סדרי הדיון בהודעת סיעת המרכז החפשי להביע אי אמון לממשלה; קביעת הזמן לדיון בהודעת הממשלה; שחרור חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צה"ל, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית ), מחובת הנחה על שלחן הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים