ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/12/1970

מועד פתיחת ישיבות הכנסת בימי ד' בשבוע; סדרי דיון בתקציב השנתי, בפעולת המשרדים ובמדיניותם; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים