ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/12/1970

אשור הצעת יושב ראש הכנסת לכנוסה של הכנסת לישיבה מיוחדת; אשור הצעת יושב ראש הכנסת לכנוסה של הכנסת לישיבה מיוחדת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים