ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1970

סדרי הדיון בהודעת סגן ראש הממשלה. מר י. אלון בדבר גודל יהודי בריה המועצות. עם פתיחת המשפט בלנינגרד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים