ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/12/1970

סדרי הדיון בהודעת סגן ראש הממשלה בדבר השבתת בתי הספר העל-יסודיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים