ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/12/1970

בחירת ועדת משנה אשר תדון בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1971/72; הקצבת זמן לדיון בהודעת שר התחבורה בעניין המלצות ועדת חקירה בדבר התאונה בלוד ודרכי ביצוען; הרכב הוועדה המשותפת שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ש. לוין על: הקיצוץ בשעות הלימודים בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים; סדרי דיון בתקציב השנתי בפעולות המשרדים ובמדיניותם; קביעת הוועדה לדיון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מ בגין על: הקמת קריות עם תושבים יהודים בערי ארץ-ישראל; קביעת הוועדה לדיון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ש. י. גרוס על: בידור קלוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים