ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/12/1970

חלוקת הצעות לסדר היום והצעות חוק פרטיות במושב השני של הכנסת השביעית, התשל"א; סדרי דיון בתקציב השנתי בפעולות המשרדים ובמדיניותם; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים