ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/11/1970

קביעת הזמן לדיון בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים