ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1970

הודעה של חבר הכנסת שלא השתתף בהצבעה אף שסיעתו השתתפה בה; הצעה לקיים דיון בדבר מועד התחלת ישיבות הכנסת ביום ד' בשבוע; חלוקת הצעות לסדר היום והצעות חוק פרטיות בין הסיעות; ערעוריו של חבר הכנסת א. שוסטק על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא הכירו בדחיפות הצעותיו לסדר היום; פרסום ב"ארץ" בדבר הצעה להפריד הדיון בתקציבי משרדי הממשלה מהדיון על מדיניותם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים