ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/11/1970

אישור החלטת יו"ר הכנסת והסגנים על סדרי עבודת הכנסת בשבוע חג החנוכה; סדרי הדיון בתקציב; קביעת זמן לדיון בהודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני; קביעת זמן לדיון על שביתת המורים כבתי הספר העל יסודיים בעקבות הצעות לסדר היום של חברי הכנסת כץ, אביזוהר ואבנרי; תקנון הכנסת (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים