ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/11/1970

חוק אגדות מדינת ישראל (מלווה הפיתוח- הוצאה חמישית); חוק אגרות מדינת ישראל (הנפק שליטי להשקעה פיתוח); חוק ניירות ערך (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים