ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/09/1970

הודעת חבר הכנסת מ. נסים; כנוס הוועדה לחוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5) (האומבודסמן) בפגרה; סדרי הדיון בהודעת הממשלה על צירוף שר ושינויים בחלוקת הפקידים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים