ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/08/1970

דיון וקבלת החלטה בדבר מספר השיחות הבינעירוניות להם זכאים חברי הכנסת חינם; חוק הגנת הדייר הוראות שונות (מס' 2); סעיף 71 א' של תקנון הכנסת- נוסח חדש; ערעור ח"כ שמואל תמיר בעניין דחיפות הצעתו לסדר היום על השבויים הישראלים שבמצרים. שנדחתה בנשיאות הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים