ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/08/1970

חוק שירות בטחון (תיקון מס' 6), התש"ל-1970; כנוס ועדות בפגרה; מספר השיחות הטלפוניות הבינעירוניות שחברי הכנסת זכאים להן; סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה; תשלום דמי שכירות לתקופת הפגרה לחברי הכנסת ששכרו חדרים בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים