ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/08/1970

העברה לוועדה מתאימה-המצב בענף הפרדסנות-הצעה לסה"י של חבר-הכנסת אברמוב; העברה לוועדה מתאימה-חוק התוספת לזיכיון החשמל (תיקון הזיכיון), התש"ל-1970; העברה לוועדה מתאימה -מצוקת דיור לזוגות צעירים -הצעה לסה"י של חה"כ ורדיגר; רביזיה על ההחלטה בדבר הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום הבאות: שביתת המצילים בחופי הרחצה -הצעה לסה"י של חבר-הכנסת האוזנר; שביתת המצילים בתל-אביב ושביתת המצילים הצפויה בחוף אשדוד-הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אבנרי; תקנון הכנסת-הצעות לסדר-היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים