ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/07/1970

העברה לוועדה מתאימה - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת בן-פורת בעניין מעמדם של עובדי החינוך המשלים; הקצבת זמן לדיון בנושאים הבאים: 1. דרכי פעולתה של הטלוויזיה: 2. תמריצין להכוונת אוכלוסין לערי הפתוח: 3. התערערות ביחסי עבודה; סדרי ישיבות הכנסת; פניית יו"ר ועדת העבודה, הגב' ש, ארבלי-אלמוזלינו בדבר הגשת החלק השני של חוק הבטוח הלאומי (תיקון מס' 3), לקריאה שניה ושלישית; פניית יושב ראש הכנסת בעניין שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים