ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/07/1970

מכתבה של יו"ר ועדת העבודה חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו בדבר הגשת החלק השני של חוק הבטוח הלאומי (תיקון מס' 3), התש"ל-1970, לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים