ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/07/1970

אישור ההחלטה בעניין הודעה של חבר - הכנסת שנמנע מהצבעה וסיעתו השתתפה בה; הקצבת זמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מס' 20 של מבקר המדינה; מכתבה של יו"ר ועדת העבודה - חברת - הכנסת ארבלי - אלמוזלינו בדבר הגשת החלק השני של חוק הבטוח הלאומי (תיקון מס' 3), התש"ל - 1970 לקריאה שניה ושלישית; סדרי ישיבות הכנסת; פניית יושב - ראש בעניין שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים