ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1970

הודעת חבר הכנסת שנמנע מהצבעה וסיעתו השתתפה בה; העברה לוועדה מתאימה - חוק ההימורים בספורט (תיקון מס' 2), התש"ל-1970; סדרי הדיון בהודעת הממשלה בעניין שביתת האחיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים