ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/06/1970

העברה לוועדה מתאימה - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 4), התש"ל-1970; סדרי הדיון בהודעת הממשלה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים