ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1970

הודעה של חבר הכנסת שנמנע מהצבעה וסיעתו השתתפה בה; העברה לוועדה מתאימה- הצעות לסדר היום של חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו על: "סכנה לבריאות הציבור והונאתו מטיב ואיכות ירודים של מוצרי מזון ושל י. תמיר על בעיית הזיהום הסביבתי וסכנותיו; מכתבו של ח"כ זלמן שובל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים